Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

John Pearson

John Pearson behaalde in 2009 een doctoraat in Internationale Betrekkingen aan de London School of Economics. Voordien studeerde hij politieke filosofie aan de KU Leuven en de Universiteit van Manchester. John heeft ook een postgraduaat diploma Bedrijfskunde van de KU Leuven.

Van 2018 tot 2023 werkte John aan de Vrije Universiteit Brussel als secretaris van de Ethische Commissie Dual Use, Militaire Gebruik en Misbruik. Voordien was hij betrokken bij Europese projecten over ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI of Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) en mensenrechten. Hij is sinds 2016 ook ethisch expert voor de Europese Horizon kaderprogramma’s.

Sinds 2023 werkt John als onderzoeker bij het Vredesinstituut. Hij doet onderzoek naar exportcontrole op producten voor tweeërlei gebruik en militaire producten binnen de cluster ‘dualuse-goederen’.