Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2022

Publicatiedatum: 24/10/2023

Deze analyse geeft een overzicht van de belangrijkste tendensen in de handel in militair materieel vanuit, naar en door Vlaanderen in 2022. (Klik hier voor de integrale versie).

Belangrijkste tendensen in de handel in militair materieel vanuit, naar en door Vlaanderen

Elk jaar publiceert de Vlaamse regering gegevens over de vergunde en geweigerde in-, uit- en
doorvoer en overbrenging van militaire goederen naar, vanuit en doorheen het Vlaamse Gewest.

Het Vlaams Vredesinstituut trekt uit de gegevens over 2022 de volgende conclusies:

• De totale Vlaamse uitvoer en overbrenging van militaire goederen en technologieën via individuele vergunningen bedroeg 412 miljoen euro. Dit is de hoogste waarde sinds de inwerkingtreding van het Wapenhandeldecreet in 2012 en meer dan een verdubbeling vergeleken met de voorgaande jaren. 97% van deze vergunde export is in eerste instantie bestemd voor andere Europese landen en de Verenigde Staten.
• Op de cijfers van 2022 van de buitenlandse wapenhandel vanuit het Vlaamse Gewest is de impact van de Russische inval in Oekraïne nog erg beperkt. In de toekomst zullen de vele, nieuwe nationale en Europese initiatieven en budgetten voor de versterking van de defensieindustrie in Europa naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een groei van de buitenlandse wapenhandel vanuit het Vlaamse Gewest.
• Het grootste gedeelte van de vergunde uitvoer betrof in 2022 een combinatie van goederen en technologieën voor de ontwikkeling en productie van het A400M militair transportvliegtuig bestemd voor de Britse defensie-industrie, ter waarde van 190 miljoen euro. Een andere belangrijke vergunning betrof de overdracht van technologie voor het F-35-programma ter waarde van 102 miljoen euro. 83% van de vergunde Vlaamse wapenexport in 2022 betrof Vlaamse onderdelen en technologie voor militaire vliegtuigen.
• Naast individuele vergunningen gebruikten Vlaamse bedrijven globale en algemene vergunningen om militaire goederen en technologieën over te brengen. Deze overbrengingen hadden een effectieve waarde van 25,1 miljoen euro en waren vooral bestemd voor diverse Europese strijdmachten. De levering van vuurwapenvizieren voor de Franse strijdmacht was met een waarde van 9,2 miljoen euro de meest waardevolle transactie.
• De waarde van de vergunde invoer en overbrenging van vuurwapens is tussen 2013 en 2022 bijna verdriedubbeld: van 5,5 miljoen euro in 2013 naar 14,9 miljoen euro in 2022. Het afgelopen jaar lag de waarde van de vergunde invoer en overbrenging van vuurwapens en munitie naar Vlaanderen echter enigszins lager dan in 2021.
• In 2022 werd één uitvoervergunning – voor onderdelen voor pantservoertuigen voor de strijdmacht van Bahrein – door de Vlaamse overheid geweigerd.

Download PDF