Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Scrutinizing arms exports in Europe: The reciprocal relationship between transparency and parliamentary control

Publicatiedatum: 20/03/2017

Sinds de implementatie van het gemeenschappelijk standpunt 2008/944 zijn de lidstaten van de Europese Unie ertoe gehouden jaarlijks een rapport uit te geven over wapenexport. De lidstaten zijn echter vrij om zelf te bepalen hoe transparant ze in deze rapporten zijn. In dit artikel (Engels) vergelijken Diederik Cops en Nils Duquet de transparantie van deze rapporten in acht lidstaten. Ze doen dit aan de hand van kwalitatieve criteria zoals frequentie, vergelijkbaarheid, volledigheid en desaggregatie. De bevindingen over transparantie worden dan in verband gebracht met de parlementaire controle op het beleid inzake wapenuitvoercontrole. Zo illustreert het artikel de wisselwerking tussen transparantie over wapenuitvoer en parlementaire controle.