Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar: Illegale wapenhandel – Hoe verwerven criminelen wapens? (Nils Duquet bij Politeia)

Datum
04/12/2020
13:20 - 17:00

Directeur Nils Duquet zal in dit webinar (georganiseerd door Politeia) dieper ingaan op illegaal vuurwapenbezit in België, de kenmerken van illegale vuurwapenhandel in ons land en de link met verschillende vormen van wapengeweld.

Meer info vindt u hier.