Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

UNODC-Vuurwapendebat

UNODC-Vuurwapendebat

Datum
06/05/2022
Hele dag

Directeur Nils Duquet zal op 6 mei deelnemen aan de Constructive Dialogue on Firearms georganiseerd door UNODC in het kader van het Review Mechanism of the UN Convention against Transnational Organized Crime and the Firearms Protocol.

In zijn tussenkomst zal hij de maatschappelijke neveneffecten van vuurwapentrafiek benadrukken en waarschuwen voor de impact van nieuwe technologieën op deze trafiek. Hij zal verder ook het belang onderlijnen van een goed zicht op de trafiek van en het geweld met vuurwapens. 

Meer informatie vind je hier.