Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

UNODC – Constructieve vuurwapendialogen (met Astrid De Schutter)

Datum
05/05/2023
10:00 - 18:00

Deelname expertenpanel. Met een algemene presentatie over het misbruik van achterpoortjes in de Europese vuurwapenwetgeving. Meer info vind je hier.