Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Seminarie-sessie: Hoe buig je polarisatie om in leerkansen? (met Maarten Van Alstein)

Datum
29/11/2023
11:30 - 12:30

Hoe buig je polarisatie om in leerkansen? Hoe start je een constructieve dialoog over een controversieel thema?

Hoe reageer je als docent of pedagoog op uitspraken die radicaal ingaan tegen een wetenschappelijke consensus? Hoe buig je polarisatie om in leerkansen? En op welke wijze kan je een constructieve dialoog over een controversieel thema als het klimaat openen? In deze sessie tijdens het Seminarie “Klimaateducatie in het hoger onderwijs” brengt onderzoeker Maarten Van Alstein in kaart waarom klimaat een controversieel thema is. Met conceptuele kaders over polarisatie en conflicttransformatie en met  praktische handelingsschema’s wordt de dialoog aangegaan. Meer informatie vind je hier.