Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Recente trends in extremisme en terrorisme in West-Europa (met Annelies Pauwels)

Datum
30/11/2023
11:00 - 13:00

Onderzoeker Annelies Pauwels geeft een gastcollege aan studenten van het vak ‘Terrorism, organized crime and corporate crime’ aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Ze bespreekt de  diffuse context van gewelddadige radicalisering en extremisme, en bekijkt de huidige dreiging vanuit de verschillende ideologische strekkingen.