Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Radicalisering: een veelzijdige maar ongedefinieerde problematiek (met Annelies Pauwels)

Datum
27/09/2023
15:00 - 16:00

De Oxford High School organiseert een online conferentie over ‘Political extremism in Europe’. Onderzoeker Annelies Pauwels tracht met een workshop het concept ‘radicalisering’. te ontrafelen. Ze kijkt naar enkele basisbegrippen en -inzichten over het radicaliseringsproces, en biedt een reflectie over de verschillende contexten waarin radicalisering zich kan voordoen.