Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Panelgesprek over het beleid inzake radicalisering in België en Nederland

Datum
19/09/2019
13:30 - 17:00

Onderzoekster Lore Colaert neemt deel aan een panelgesprek naar aanleiding van de boekvoorstellingRadicalization in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security’. Dit boek van Nadia Fadil, Martijn de Koning en Francesco Ragazzi (2019, IB Tauris) brengt voor de eerste keer Belgische, Nederlandse en internationale onderzoekers samen voor een kritische analyse van de historische oorsprong van het beleid rond radicalisering, de wetenschappelijke debatten daarrond en de manier waarop dit beleid zich heeft ontwikkeld in lokale gemeentes, het gerecht het middenveld en de impact op de geviseerde (voornamelijk moslim) gemeenschappen. Bestaat er zoiets als een probleem van ‘radicalisering’ en welk beleid moet hierrond worden gevoerd? Hoe moeten sociale actoren zich verhouden tot dit beleid? Hoe effectief is het beleid op het terrein? In welke mate stigmatiseert het de moslimgemeenshap, en zorgt het voor een verdere criminalisering en surveillantie van een deel van die populatie?

  • 13u30: Onthaal
  • 14u-14u20: Verwelkoming door Thomas Renard (Egmont) en inleiding door Nadia Fadil (KU Leuven)
  • 14u20-15u00: Voorstelling hoofdstukken boek door Rik Coolsaet (UGent), Mieke Groeninck (Universiteit Leiden), Iman Lechkar (VUB), moderatie door Francesco Ragazzi (Universiteit Leiden)
  • 15u00-15u50: Respons door Imade Annouri (Vlaams parlementslid en lid commissie radicalisering), Cherif El Farri (CEAPIRE), Lore Colaert (Vlaams Vredesinstituut), Nina Henkens (Uit de Marge) en Arthemis Snijders (BOEH!), moderatie door Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam/Radboud Universiteit)
  • 15u50-16u30: Vragen uit het publiek
  • 16u30-17u00: Presentatie van het BELSPO rapport over het Belgisch deradicaliseringsbeleid door Silke Jaminé (KU Leuven)
  • 17u00: Einde