Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lunchseminarie: Armed To Kill

Datum
03/10/2019
12:00 - 13:30

Locatie
Vlaams Parlement (zaal Rik Wouters)

Hoeveel en welke massaschietpartijen in de publieke ruimte waren er de afgelopen 10 jaar in Europa?

Hoe geraken de daders van deze schietpartijen aan hun wapens?

Wat kan worden gedaan om hun toegang tot wapens te vermijden?

Armed to Kill: A comprehensive analysis of the guns used in public mass shootings in Europe between 2009-2018

Massaschietpartijen in de publieke ruimte hebben doorgaans een grote impact op lokale gemeenschappen en geven vaak aanleiding tot politieke discussies, aanpassingen in de wapenwetgeving en specifieke beleidsinitiatieven. Bij massaschietpartijen denken de meeste mensen automatisch aan de Verenigde Staten. De recente massaschietpartijen in een winkel in El Paso (Verenigde Staten, augustus 2019), in moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland, maart 2019), op een tram in Utrecht (Nederland, maart 2019) en in de straten van Straatsburg (Frankrijk, december 2018) tonen echter aan dat deze schietpartijen een globaal fenomeen zijn.

Met het oog op het verbeteren van wetgeving en beleidsinitiatieven om wapengeweld in onze samenleving te beperken is een goed inzicht in de kenmerken van wapengeweld van cruciaal belang. De overgrote meerderheid van de bestaande studies over wapengeweld hebben echter betrekking op de situatie in de Verenigde Staten. Dit is ook het geval met onderzoek naar massaschietpartijen in de publieke ruimte. In Europa zijn er nauwelijks studies over dit fenomeen en is relatief weinig geweten over de wapens die gebruikt worden in wapengeweld en in massaschietpartijen in het bijzonder.

Op 3 oktober 2019 publiceert het Vlaams Vredesinstituut een nieuw onderzoeksrapport “Armed to Kill: A comprehensive analysis of the guns used in public mass shootings in Europe between 2009-2018”. In dit rapport analyseert het Vredesinstituut de vuurwapens die gebruikt werden in de 23 massaschietpartijen in de publieke ruimte die tussen 2009-2018 plaatsvonden in Europa. Daarbij ligt de focus op de verschillende manieren waarop de daders van deze schietpartijen hun wapens hebben kunnen verwerven. Het onderzoeksrapport is in het Engels geschreven, maar er is ook een Nederlandstalige samenvatting van het onderzoeksrapport beschikbaar.

Naar aaleiding van deze publicatie organiseert het Vlaams Vredesinstituut op 3 oktober 2019 een  lunchseminarie in het Vlaams Parlement. Op dit seminarie zal Nils Duquet, auteur van het rapport, de belangrijkste bevindingen van het rapport voorstellen. Daarna zal hoofdocent Marieke Liem (Universiteit van Leiden) reflecteren op deze bevindingen vanuit een academisch perspectief en zal Emmanuel Vallens (Europese Commissie) dieper ingaan op de beleidsinitiatieven die genomen werden om dergelijke schietpartijen te vermijden.

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen ontvangen.

 

Programma

12u00-12u15                    Onthaal van de deelnemers

12u15- 12u20                   Welkom Elke Devroe (Directeur, Vlaams Vredesinstituut)

12u20-12u50:                   Presentatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten van “Armed to kill” Nils Duquet (Senior onderzoeker, Vlaams

                                            Vredesinstituut)

12u50-13u00:                  Vuurwapengeweld en massaschietpartijen in Europees homicide-onderzoek Marieke Liem (Hoofddocent, Universiteit van

                                            Leiden)                  

13u00-13u10:                   Europese beleidsinitiatieven voor een betere controle op vuurwapenbezit  Emmanuel Vallens (Beleidsadviseur, DG Home,

                                            Europese Commissie)

13u10-13u30:                   Mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek (Gemodereerd door directeur Elke Devroe)

 

Praktische informatie

De voertaal van het lunchseminarie is het Engels.

Een lichte lunch zal worden aangeboden aan de deelnemers van dit seminarie.