Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Lokale herinneringen aan oorlog en vrede: De Grote Oorlog in Ieper

Datum
21/04/2022
14:00 - 16:00

Bijdrage van onderzoeker Maarten Van Alstein aan de online expertenvergadering van de Konrad Adenauer Stiftung (Belarus): Het slagveld als herdenkingsplek – van confrontatie tot begrip in het kader van het project Places of memory: a European perspective on overcoming past trauma”.

Meer info vind je hier