Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Jaarlijkse COARM-NGO conferentie (met Diederik Cops)

Datum
04/07/2023
9:00 - 17:00

Jaarlijks organiseren een netwerk van actoren uit het maatschappelijk middenveld en de COARM-werkgroep van de Europese Raad een conferentie in Brussel waar beide groepen van gedachten wisselen over relevante evoluties inzake wapenexport vanuit de EU. Tijdens deze conferentie zal Diederik Cops een bijdrage leveren aan een panel dat de impact van de recente geopolitieke evoluties op het Europese Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport zal bespreken.