Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Gewelddadig rechts-extremisme in Europa: achtergrond en recente trends (met Annelies Pauwels)

Datum
03/10/2023
15:45 - 16:45

Op 3 en 4 oktober kwamen vertegenwoordigers van de EU-lidstaten bijeen om de implementatie van hun antiracisme-actieplannen te bespreken. In het kader van deze bijeenkomst presenteerde onderzoeker Annelies Pauwels haar analyse in opdracht van het Radicalisation Awareness Netwerk van de Europese Commissie over “Huidige verschijningsvormen van gewelddadig rechts-extremisme.”