Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Expertenlezing -Transnationale georganiseerde misdaad: Illegale wapenhandel & de impact op vrede en geweld

Datum
28/04/2022
11:00 - 12:00

Nils Duquet, directeur bij het Vlaams Vredesinstituut, geeft een expertenlezing over transnationale georganiseerde misdaad en de impact van illegale wapenhandel op vrede en geweld aan de Rashtriya Raksha University School of criminology and behavioral sciences.

Meer info vind je hier