Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

EU-UNODC Webinar: Illegale handel in vuurwapens- Beleid en antwoorden voor Europa

Datum
17/09/2020
9:30 - 12:30

Dit webinar vormt een unieke gelegenheid om te focussen op de illegale handel in vuurwapens, meer bepaald in Europa en om de bevindingen van een aantal studies en de gevolgen voor het beleid te overlopen. Ook Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, zal een presentatie geven.

Er zal onder meer aandacht besteed worden aan:

•  De Globale Studie van de Illegale Wapenhandel 2020 en aanverwante Technische Hulpmiddelen
•  De Regionale Analyse van Illegale Vuurwapen(onderdelen)-  en Munitiehandel naar, van en doorheen de Europese Unie
• Het EU Actieplan ter Bestrijding van de Illegale Wapenhandel

Onder de moderatoren en panelleden bevinden zich verder vertegenwoordigers van de EU, UNODC, Europol, EMPACT Firearms, INTERPOL, SEESAC, nationale en internationale experts en vertegenwoordigers van burgerorganisaties.

Meer info lees je hier. 
Deelnemen (via WEBEX) kan hier.