Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

EU Non-Proliferation and Disarmament Next Generation Workshop – Handelsregels en de strijd tegen illegale kleine en lichte wapens (Quitterie de Labbey)

Datum
25/11/2020
8:30 - 17:00

Istituto Affari Internazionali organiseert, in naam van het EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium, een ‘Next Generation Workshop’ die plaats vindt op 25 november 2020.

Het consortium is een Europees netwerk dat instellingen voor buitenlands beleid en onderzoekscentra uit de hele EU samenbrengt om de dialoog tegen de verspreiding van massavernietigingswapens te stimuleren.

De ‘Next Generation Workshop’ biedt de mogelijkheid aan jonge diplomaten, studenten, onderzoekers en professionals om hun werk op het gebied van wapenbeheersing, non-proliferatie en ontwapening te voor te stellen.

Onze onderzoeker Quitterie de Labbey zal een presentatie geven over handelsregulering en de strijd tegen illegale handvuurwapens en lichte wapens (SALW). Ze zal daarbij dieper ingaan op:
– Omleiding van wapens tijdens handelsactiviteiten, waaronder binnenlandse aankopen, maar ook import, export en overdracht
– specifieke gaten in de EU- en nationale wetgevingen en handhaving van de wet die tot omleiding kunnen leiden
– beste praktijken om de detectie en het onderzoek van omleiding te verbeteren