Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

‘Verzet tegen oorlog: toen en nu’: Elfnovemberlezing met Lois Bibbings

Datum
10/11/2019
20:30 - 22:30

Tijdens deze lezing belicht professor Lois Bibbings (Universiteit van Bristol) groepen en individuen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende manieren oorlog weigerden of zich ertegen verzetten, onder meer gewetensbezwaarden, soldaten en vrouwelijke vredesactivisten. In deze context legt ze verbanden met verzet tegen oorlogen en vredesactivisme vandaag. Ook al legt professor Bibbings de focus op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, toch geeft ze ook historische en actuele voorbeelden van over heel de wereld.

De lezing vindt plaats in het cultureel centrum het Perron in Ieper.

Reserveren