Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Eerste Indo/Pacific – EU uitwisselingsseminarie (met Nils Duquet)

Datum
25/01/2024
9:00 - 13:00

Tijdens dit eerste Indo/Pacific – EU uitwisselingsseminarie over “Het EU Ecosysteem voor terrorismebestrijding en het voorkomen en bestrijden van gewelddadig extremisme en praktijkprioriteiten” zal Nils Duquet een presentatie geven over de problematiek van illegale wapenhandel in Europa en de wijze waarop deze handel een impact heeft op terrorisme.