Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Doorvoer en overslag: Lessen uit het Wapenhandelsverdrag.

Datum
06/12/2022
13:30 - 15:00

Onze onderzoeker Diederik Cops zal deelnemen aan het virtuele nevenevenement van de Negende Toetsingsconferentie van het Verdrag op Biologische en Toxinewapens.
Hij zal er een overzicht geven van de belangrijkste maatregelen die staten moeten nemen om te voldoen aan de verplichtingen onder artikel 9 van het Wapenhandelsverdrag.

Om in te schrijven voor het online event klik hier.