Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Gemeenschappelijke parlementaire controlegroep voor Europol (met Nils Duquet)

Datum
19/02/2024
9:00 - 17:30

Nils Duquet zal tijdens de sessie over illegale wapenhandel een presentatie geven en in debat gaan met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en een vertegenwoordiger van Europol. Er zijn ook tussenkomsten voorzien van Ylva Johansson (Europese Commissaris voor Binnenlandse Zaken) en Annelies Verlinden (Belgische Minister voor Binnenlandse Zaken).