Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De oorlog in Oekraïne en de toekomst van wapenbeheersing in Europa (met Nils Duquet)

Datum
05/12/2023
14:15 - 15:30

De Russische agressie tegen Oekraïne heeft de veiligheidsorde in Europa ontwricht en een fatale klap toegebracht aan de weinige overgebleven wapenbeheersings- en vertrouwenwekkende regelingen in de Euro-Atlantische regio. Op 22 februari 2024 gaat het conflict zijn derde jaar in en vanaf vandaag blijft een beslissende militaire overwinning door beide partijen onwaarschijnlijk. Rusland rekent waarschijnlijk op een gebrek aan westerse consensus en vastberadenheid om zijn militaire steun aan Oekraïne voort te zetten terwijl het conflict voortduurt. Rusland stelt zo de cohesie binnen de EU en de trans-Atlantische betrekkingen op de proef.

Hoe heeft de oorlog van Rusland in Oekraïne het veiligheidslandschap in Europa opnieuw vormgegeven en wat zijn de gevolgen voor de regionale en wereldwijde inspanningen op het gebied van wapenbeheersing? Welke lessen kunnen uit het conflict in Oekraïne worden getrokken voor wapenbeheersingsovereenkomsten in het verleden of in de toekomst en hun doeltreffendheid bij het voorkomen of beheersen van conflicten? Welke rol kan wapenbeheersing spelen in het oplossen of behouden van een rechtvaardige en vreedzame oplossing voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne? Hoe kan de EU bijdragen aan het leggen van de basis voor een duurzame Euro-Atlantische veiligheidsorde na een conflict – met name wat betreft de samenwerking met de OVSE en de NAVO?

Panel:
William Alberque (voorzitter), Director of Strategy, Technology and Arms Control, International Institute for Strategic Studies (IISS), Berlin
Wendin D. Smith, Director of NATO’s Arms Control, Disarmament, and Weapons of Mass Destruction (WMD) Nonproliferation Centre (ACDC), Brussel
Malgorzata Twardowska, Deputy Director for Operations Services, CPC – Organization for Security and Co-operation in Europe (OVSE) Secretariat, Wenen
Nils Duquet, Directeur, Vlaams Vredesinstituut, Brussel
Polina Sinovets, Hoofd en stichter, Odesa Center for Nonproliferation (OdCNP)