Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Conferentie: Het verbeteren van de verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen voor wapenexport (met Diederik Cops)

Datum
14/05/2024
10:30 - 16:00

Deze conferentie, georganiseerd door het Asser Insituut in Den Haag, zal beleidsmakers, niet-gouvernementele organisaties, professionals uit de industrie, mensenrechtenverdedigers en academici bijeenbrengen om beleidskansen te identificeren die gericht zijn op het verbeteren van het regelgevend kader voor de handel in kleine wapens en lichte wapens in Europa. Onderzoeker Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut zal er het woord nemen tijden een panelsessie over gepaste zorgvuldigheid, mensenrechten en defensie-industrie.

Meer informatie kan u hier vinden.