Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Besloten lezing – Omgaan met conflict en polarisatie in de klas (Maarten Van Alstein)

Datum
30/11/2020
18:00 - 19:45

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft op 30 november 2020 een lezing aan de lerarenopleiding van de Howest Hogeschool Oudenaarde over hoe leerkrachten moeilijke gesprekken kunnen aangaan met leerlingen en een open en democratisch klasklimaat kunnen bewerkstelligen.