Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Ad Hoc Seminarie ‘ EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium’ (met Diederik Cops)

Datum
23/11/2023
9:00 - 17:30

Met het seminarie “Een nieuw tijdperk voor EU-controle op wapenexport? Perspectieven voor het huidige herzieningsproces van het Gemeenschappelijk Standpunt. ” willen de organisatoren de discussie en standpuntuitwisseling mogelijk maken over wat de focus en uitkomst moet zijn van het herzieningsproces van het Gemeenschappelijk Standpunt over Wapenexport.