Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

17e regionale overleg van de Commissie Kleine en Lichte wapens (met Astrid De Schutter)

Datum
06/07/2023
9:00 - 18:00

Toelichting door onderzoeker Astrid De Schutter tijdens het 17e regionale overleg van de Commissie kleine en lichte wapens in Sarajevo van de online monitor ontwikkeld binnen project INSIGHT aan SEESAC-leden.