Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Advies bij de operationalisering van vakoverschrijdende eindtermen: herinnerings- en vredeseducatie

Het Vlaams Parlement heeft op 22 april 2009 een decreet aangenomen dat nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen invoert in het basis- en secundair onderwijs. Twee van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn gericht op het vermijden van onverdraagzaamheid en racisme, en op inzicht in de rol van conflicten. In zijn advies vestigt het Vredesinstituut de aandacht op een aantal belangrijke elementen met betrekking tot de operationalisering van deze vakoverschrijdende eindtermen.

 

Download dit bestand