Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

487294-Vlaams-Jaarverslag Vredesinstituut ENG_v2