Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nils Duquet

Nils Duquet (°1980) is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, waar hij sinds 2006 werkt. Zijn onderzoek focust zich op het controleregime inzake vuurwapenbezit en -handel, de bestrijding van de illegale vuurwapenmarkt en -wapengeweld en de exportcontrole van strategische goederen in Europa.

Verder is Nils de wetenschappelijke coördinator van Project SAFTE, een internationaal-vergelijkende studie naar de verwerving van illegale vuurwapens door terroristen in Europa.