Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Won’t you, please, please help me?’ The role of parents and juveniles in the problematisation of their own pedagogic situation (1983-2004)

Het boek It’s for your own good vertrekt vanuit de vaststelling dat het Belgische jeugdrechtssysteem en beleid in vergelijkende studies vaak als een van de meest welzijnsgerichte naar boven komt. Waar veel westerse landen naar een responsabiliserende (straf)beleid voor jongeren evolueren, houdt België vast aan een beschermende welzijnsfilosofie. De verschillende studies in het boek tonen echter dat de praktijk haar noden en opvattingen niet weerspiegeld ziet in het beleid en politiek discours. Dagelijkse praktijken zijn als gevolg heel anders dan beleidsdocumenten doen geloven.

Kevin Goris schreef een hoofdstuk over de rol van ouders en jongeren in de problematisering van hun eigen pedagogisch traject.

Goris, K. (2015), ‘Won't you, please, please help me?’ The role of parents and juveniles in the problematisation of their own pedagogic situation (1983-2004)’ in J. Christiaens (red.), ‘It's for your own good.’ Researching youth justice practices, 51-73