The Flemish Peace Institute is an independent
institute for peace research at the Flemish Parliament.

Conflict en polarisatie: inzichten en strategieën

Date
15/11/2022
10:00 - 12:00

Intervisie en gedachtewisseling met consulenten van het Agentschap Integratie en Inburgering met deelnamen van onze onderzoeker Maarten Van Alstein.