Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Hoe de toegang van terroristen tot vuurwapens bestrijden?

(in het Engels)

Meer informatie vindt u op de website van project SAFTE