Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wij-Zij-Netwerk & Online Polarisering

DINSDAG 13 september 2022 – Startvergadering & brainstormsessies
Vlaams Parlement (zaal De Schelp)

Programma

Sociale media bieden kansen op een rijker democratische debat.  Maar tegelijkertijd houden ze risico’s in want posts en debatten op sociale media leiden regelmatig tot bitse conflicten en schadelijke polarisering. Binnen het Wij-Zij Netwerk werd recent expertise ontwikkeld over omgaan met online polarisering.

Op vraag van het Vlaams Vredesinstituut gingen onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies van de KULeuven het gesprek aan met socialemediagebruikers. Uit hun bevindingen werden nieuwe inzichten, concrete handvatten en tips gedistilleerd om verantwoordelijk om te gaan met verschillende types gebruikers.  Ze schreven er het rapport Online polarisering: Slim omgaan met trollen, hartluchters, meelezers en meer over.
Het Hannah Arendt Instituut ontwikkelde op vraag van AgII een leermodule over omgaan met online polarisering. En taaltechnologiebedrijf Textgain volgt trends inzake online polarisering en haatspraak op de voet op.

Op 13 september 2022 zullen deze projecten als startpunt dienen voor een brainstormsessie in het Vlaams Parlement.

Enkel indien u een persoonlijke uitnodiging ontving, kan u zich tot en met dinsdag 6 september 2022 onderaan deze pagina inschrijven voor deze sessie .

De leden van het Wij-Zij-netwerk zullen tijdens deze sessie, samen met enkele experts en parlementsleden, uitgenodigd worden om hun inzichten over online polarisering te delen,  om kritisch te reflecteren over de vaststellingen van het onderzoek en deze vanuit de eigen expertise aan te vullen.  Het is ook expliciet de bedoeling om tijdens de bijeenkomst na te denken hoe de gepresenteerde bevindingen aansluiting kunnen vinden bij andere initiatieven die – binnen en buiten het Wij-Zij-netwerk – rond online polarisering genomen werden en (zullen) genomen worden.

Praktisch

De brainstormsessie (waaraan elke Wij Zij-lid met maximaal 2 personen kan deelnemen) zal plaats vinden van 13u00-14u15 in de zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Voorafgaand zal het Wij-Zij-netwerk op dezelfde locatie van 10u-12u een septembervergadering houden.  Van 12u00-13u00 wordt een broodjeslunch/netwerkmoment ingepland.  

Inschrijven is verplicht en kan via het formulier hieronder.