Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vuurwapens

Vuurwapens worden in onze samenleving door heel wat mensen en organisaties gebruikt. Militairen en politieagenten hebben ze nodig voor defensie en ordehandhaving, veiligheidsagenten benutten ze onder andere voor de bewaking van waardetransporten, jagers en sportschutters wenden ze aan voor recreatieve doeleinden. Maar ook criminelen en terroristen maken gebruik van vuurwapens Bovendien kunnen vuurwapens misbruikt worden bij familiaal geweld of schietpartijen in de publieke sfeer. Hoewel vuurwapens voor een aantal mensen een vorm van bescherming of een hobby betekenen, maken criminaliteit, wapengeweld en mensenrechtenschendingen dat de handel en het bezit van vuurwapens risico’s in zich dragen.

Daarom onderwerpt de overheid wapenhandel en het gebruik van vuurwapens aan regulering. Daarbij gaat het enerzijds over de regulering van legale vormen van bezit, gebruik en handel. Anderzijds gaat het over de bestrijding van illegale handel en misbruik. In ons land zijn verschillende overheden betrokken bij de regulering van vuurwapens. De wapenwet die bezit en gebruik regelt, is federaal. Vlaanderen staat in voorde controle op in- en uitvoer van vuurwapens en de jacht en het sportschieten. Om een goed zicht te krijgen op het fenomeen en het beleid te voeden met wetenschappelijke inzichten, onderzoekt het Vredesinstituut de vuurwapenthematiek in haar verschillende facetten. Het instituut focust daarbij onder meer op de regelgeving op Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau en op de impact van kleine en lichte wapens op samenlevingen. Verder onderzoekt het Vredesinstituut de dynamiek van illegale wapenhandel en de manieren waarop criminelen en terroristen wapens verwerven in Europa.

Publicaties die met dit thema te maken hebben: