Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: omgaan met controverse

 • Oefenen in het democratische conflict Docuclip

  Publicatiedatum: 02/04/2019

  Thema’s als migratie; levensbeschouwelijke kwesties, gender of actuele twisten leiden ook soms in de klas tot discussies en regelrecht gescheld. Leerkrachten worden er ook in de klas steeds meer met geconfronteerd. Deze docuclip toont dat controverse een oefening in democratie ... lees meer

 • Omgaan met controverse en polarisatie in de klas Boek

  Auteur(s): Maarten van Alstein

  Publicatiedatum: 21/09/2018

  Discussies over politiek en samenleving raken vandaag snel verhit. Tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Leraren en directies worden voor stevige uitdagingen geplaatst. Hoe reageren op heftige of hatelijke uitspraken? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in ... lees meer

  TEST alt tekst
 • Advies over geweld in de leefwereld van jongeren en aandacht voor conflicthantering

  Publicatiedatum: 22/06/2012

  De Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel vroeg het Vredesinstituut een advies voor te bereiden over geweld in de leefwereld van jongeren. Het advies ‘Geweld in de leefwereld van jongeren en aandacht voor conflicthantering’ omvat een voorafgaande ... lees meer

 • Wat is vredesopvoeding? Factsheet

  Een vreedzame geestesgesteldheid is geen karaktertrek waarmee we worden geboren, het is het resultaat van opvoeding. Vredesopvoeding kunnen we in de eerste plaats dus letterlijk beschrijven als het opvoeden tot vrede. In deze worden de vijf types van vredesopvoeding ontleed. lees meer

 • Vredesopvoeding op Vlaamse scholen Factsheet

  Scholen kunnen door het opzetten van vredesopvoedingsprojecten bijdragen aan een vredescultuur. Deze factsheet biedt een inzicht in de manieren waarop scholen aan vredesopvoeding werken en de methodes die hierbij gehanteerd worden. lees meer

 • Over positieve en negatieve vrede Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck en Nils Duquet

  Publicatiedatum: 08/03/2010

  Dit rapport geeft een inzicht in wat het concept vredesopvoeding inhoudt, en welke invullingen, karakteristieken en indelingen zoal aan vredesopvoeding worden gegeven. Daarnaast wordt dit concept gebruikt om het bestaande aanbod aan vredeseducatieve initiatieven in Vlaanderen in kaart te brengen. ... lees meer

 • Een venster op de wereld: de actuele staat van buitenlandberichtgeving: feiten, impact en actieruimte Rapport

  Auteur(s): Ruud Wouters, Knut De Swert, Stefaan Walgraeve

  Publicatiedatum: 27/10/2009

  De bezorgdheid omtrent de kwantiteit en kwaliteit van buitenlandberichtgevingen de aanwijzingen in het onderzoek ‘Vrede in Vlaanderen’ vormen de krijtlijnen voor dit onderzoeksrapport. Het gaat de actuele staat van het buitenlands nieuws na en spit verder naar de impact van ... lees meer

 • Over kleine en grote vrede: Vredesopvoeding in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Dimokritos Kavadias, Patrick Stouthuysen, Sven De Maeyer, Eva Franck en Timothy Segal

  Publicatiedatum: 03/12/2008

  Dit rapport schetst een beeld van hoeveel en hoe in Vlaamse scholen door middel van projecten aan vredesopvoeding wordt gewerkt. Dit via een grootschalige bevraging en diepteinterviews met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Voor het eerst is daarmee een aanzet gegeven tot het ... lees meer

 • Vrede in Vlaanderen Rapport

  Auteur(s): Joris Verhulst, Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave

  Publicatiedatum: 31/05/2007

  Wat denken mensen over vrede? Is in een regio als Vlaanderen, waar decennialang geen oorlog meer woedde, vrede een prioriteit voor mensen? Is het voor de modale Vlaming een vanzelfsprekendheid? Iets waar men zich geen zorgen over moet maken? Die ... lees meer