Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: dual use goederen

  • Dual-use: goederen en technologieën – Vlaamse buitenlandse handel & controle tussen 2013 en 2022 Factsheet

    Publicatiedatum: 21/03/2023

    Goederen voor tweeërlei gebruik, zogeheten dual-use-goederen, zijn goederen of technologieën die zowel voor civiel als militair gebruik kunnen worden ingezet. Deze analyse bespreekt de aard en omvang van de Vlaamse vergunde en geweigerde dual-use- uitvoer (en evoluties daarin) in de ... lees meer

  • Vlaamse handel in dual-use producten Factsheet

    Publicatiedatum: 01/09/2011

    Binnen de grote waaier aan producten die wereldwijd worden geproduceerd en verhandeld, zijn bepaalde producten ‘strategische goederen’. Zij kunnen een rol spelen bij het opbouwen van militaire macht. Het spreekt voor zich dat wapens en militair materieel strategische goederen zijn. ... lees meer