Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema: conventionele wapens

Project SAFTE: Bekijk het project hier

Project DIVERT: Bekijk het project hier

 • Het Europese defensiepakket: naar een liberalisering en harmonisering van de Europese defensiemarkt Rapport

  Auteur(s): Sara Depauw

  Publicatiedatum: 07/04/2008

  De Europese Commissie heeft in december 2007 voorstellen gelanceerd met als doel de Europese defensiemarkt te harmoniseren en te liberaliseren. De doelstelling is om een nieuw wettelijk kader te creëren voor de handel in militair materieel binnen de EU, en ... lees meer

 • Vlaamse buitenlandse handel in wapens en goederen voor tweeërlei gebruik 2007 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet

  Publicatiedatum: 13/03/2008

  Het doel van voorliggend rapport is een analyse te maken van de buitenlandse handel in militaire goederen en producten voor tweeërlei gebruik in Vlaanderen in 2007. Hiermee wil het Vlaams Vredesinstituut de parlementsleden een instrument aanreiken dat hen toelaat hun ... lees meer

 • SIPRI Yearbook 2007 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 04/10/2007

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer

 • Een vergelijkende studie van het wapenexportcontrolebeleid: Vlaanderen en zijn buren Rapport

  Auteur(s): Sara Depauw, Geert Castryck en Nils Duquet

  Publicatiedatum: 26/03/2007

  Dit rapport vergelijkt de bestaande wetgeving in verschillende landen en wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een coherent Europees controlebeleid met betrekking tot de in-, uit- en doorvoer van militair materieel. De regionalisering van de bevoegdheid voor de ... lees meer

 • Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2006 Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet, Geert Castryck en Sara Depauw

  Publicatiedatum: 15/03/2007

  Dit rapport maakt een analyse van de buitenlandse wapenhandel in Vlaanderen in 2006. Hiermee reikt het Vlaams Vredesinstituut de parlementsleden een instrument aan om de parlementaire controlefunctie op de wapenhandel beter uit te oefenen. Verder wil het aan iedereen die ... lees meer

 • SIPRI Yearbook 2006 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 25/10/2006

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer

 • Profielschets van de buitenlandse handel in militaire goederen en de defensiegerelateerde industrie Rapport

  Auteur(s): Nils Duquet, Geert Castryck en Sara Depauw

  Publicatiedatum: 20/10/2006

  Dit rapport is een informatiebron bij het parlementaire en maatschappelijke debat over de goedkeuring van een Vlaams wapendecreet en als situerende bijdrage tot de realisatie van een Vlaamse vredeseconomie. Het rapport heeft de ambitie een overzicht te bieden aan eenieder ... lees meer

 • Rollend fonds en Joint Strike Fighter Rapport

  Auteur(s): Geert Castryck

  Publicatiedatum: 26/06/2006

  Deze nota licht ten eerste het JSF-programma en het systeem van overheidsparticipatie toe. Daarna volgt een bespreking van de Belgische en Vlaamse politieke discussies over deelname aan het JSF-programma. lees meer

 • SIPRI Yearbook 2005 – Samenvatting in het Nederlands Rapport

  Auteur(s): SIPRI

  Publicatiedatum: 11/10/2005

  Het jaarboek van het Stockholm International Peace Research Institute is een standaardwerk over vrede en veiligheid in de wereld. Zoals elk jaar, publiceert het Vredesinstituut de samenvatting van het SIPRI Yearbook in het Nederlands. lees meer