Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

SIPRI-Jaarboek 2021: Samenvatting nu beschikbaar in het Nederlands