Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

SIPRI Yearbook 2019 Samenvatting in het Nederlands