Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Nieuwe policy papers over “Europese uitdagingen voor wapenexportcontrole”