Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Elfnovemberlezing 2021: zoektocht naar vrede langs historische beelden, kunst en muziek