Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dag van de Vrede 2022: Oekraïne & Vlaanderen als vredesregio.