Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen