Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Publicaties

 • Vlaanderen en vrede: ambities voor 2014-2019 Factsheet

  Publicatiedatum: 01/06/2014

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor ... lees meer

 • EU Wapenexport en de Arabische Lente Factsheet

  De Arabische Lente startte met een opstand eind 2010 in Tunesië die zich gauw verspreidde naar andere Arabische landen. In enkele landen evolueerden deze protesten tot een bloedige burgeroorlog, die in het geval van Syrië nog steeds voortduurt. In veel ... lees meer

 • Europese veiligheidstechnologie: niet zonder risico voor mensenrechten Factsheet

  De uitbouw van een controlesysteem voor handel in veiligheidstechnologieën is niet vanzelfsprekend. Veel van deze technologieën hebben immers ook civiele toepassingen. Bovendien zijn ze vaak toepassingen van gemakkelijk verkrijgbare, generische technologieën. Controle dient dan ook met de nodige flexibiliteit te ... lees meer

 • De doorvoer van strategische goederen Factsheet

  De controle van doorvoer is in ons land geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de regels voor doorvoer vastgelegd in het Vlaams Wapenhandeldecreet van 2012. Deze regelgeving bepaalt dat enkel doorvoer mét overlading onderworpen is aan een systematische vergunningsplicht. Die regeling levert ... lees meer

 • De Europese Unie en controle op wapenhandel Factsheet

  Publicatiedatum: 05/01/2012

  Factsheet over de Europese Unie en controle op wapenhandel. In 2008-2009 vonden twee belangrijke ontwikkelingen plaats. Enerzijds werd een Gemeenschappelijk Standpunt met criteria voor wapenexport goedgekeurd. Anderzijds werd het zogenoemde Europese Defensiepakket aangenomen, met daarin een richtlijn die de Europese ... lees meer

 • Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel Factsheet

  Publicatiedatum: 01/12/2011

  Factsheet bij het rapport ‘Van Vlaamse makelij: het eindgebruik van Vlaams militair materieel’. “De export van Vlaamse defensieproducten maakt een klein, maar wezenlijk deel uit van de wereldwijde wapenhandel. Vlaams militair materieel wordt gebruikt in een waaier aan wapensystemen, en ... lees meer