Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Controverse in de klas

Het samenleven staat vandaag onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat is ook zo in de klas en op school. Een leerling maakt een haatdragende opmerking. Leerlingen gaan het conflict aan. Gevoelige onderwerpen in het leerplan, zoals de evolutietheorie, stoten op weerstand en lokken een hevige discussie uit. Of polarisatie gaat de klas beheersen. Een groep leerlingen neemt steeds extremere standpunten in, of de tegenstellingen tussen groepen leerlingen worden zo op de spits gedreven dat ze elkaars meningen verwerpen. Deze situaties plaatsen leraren en directies voor stevige uitdagingen. Hoe reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe omgaan met conflicten op school? Hoe lesgeven over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe polarisatie ontmijnen? Hoe gesprekken over controversiële onderwerpen vorm geven zonder dat de klas opvliegt? Het Vlaams Vredesinstituut zoekt antwoorden op deze vragen. Daarbij willen we niet alleen het praktijkveld voeden met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook de bestaande expertise van leraren, directies en trainers in kaart brengen en zo breed mogelijk verspreiden.

Het onderzoek van het Vredesinstituut naar controverse in de klas kadert in een bredere aandacht voor conflicthantering en vredesopvoeding. Sinds onze oprichting focussen we daarbij op vragen zoals: Wat betekent vredesopvoeding en welke invullingen kunnen eraan gegeven worden? Hoe doet het Vlaamse onderwijs aan vredesopvoeding? Wat werkt goed en wat minder als het over vredesopvoeding gaat?

Publicaties die met dit thema te maken hebben: