Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Kevin Goris

Kevin Goris (°1986) behaalde aan de KU Leuven zowel het diploma van master in de Criminologische Wetenschappen als van bachelor in de Geschiedenis. Hij was achtereenvolgens verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven) en de onderzoeksgroep Crime & Society (Vrije Universiteit Brussel). Aan de VUB verdedigde hij in 2014 met succes zijn doctoraat handelend over de recente geschiedenis van de Vlaamse jeugdzorg. Ook studeerde hij er af binnen de specifieke lerarenopleiding Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

Momenteel voert hij bij het Vredesinstituut onderzoek naar preventie van gewelddadig extremisme en polarisering in het onderwijs.