Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Elke Devroe

Elke Devroe studeerde cum laude af in de criminologie aan de KU Leuven (1988) en is doctor in de criminologische wetenschappen (VU Amsterdam – UGent). Recent werkte Elke als stafmedewerker strategisch beleid aan het decanaat van de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent (HoGent). Eerder was ze hoofddocent (2012-2018) aan de universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs) in Den Haag. Ze doceerde ze de vakken governance of crime and social disorder (over grootstedelijk veiligheidsbeleid), evidence-policing, strategies against extreme right en research design, in de internationale master ‘crisis and security management’. Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap.