Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Elke Devroe

Dr. Elke Devroe is directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Ze studeerde cum laude af in de criminologie aan de KU Leuven (1988). Haar joint-PHD (universiteit Gent – VU Amsterdam) ‘A swelling culture of control’ over de aanpak van overlast in België, Nederland en Engeland werd uitgegeven bij Maklu (2012). Elke was hoofddocent (2012-2018) aan de universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs) in Den Haag en doceerde o.m. het vak ‘Governance of crime and social disorder’ over grootstedelijk veiligheidsbeleid en publieke politie.

Haar onderzoek situeert zich op het snijvlak van criminologie, stadsontwikkeling, bestuurskunde en politicologie. Ze voert onderzoek naar plural policing en de sociologie van controle in grootsteden in Europa vanuit een urbanistisch theoretisch perspectief. Recent internationaal onderzoek leidde o.m. tot het boekwerk ‘Policing European metropolises. The politics of security in city regions’ (Devroe, Edwards & Ponsaers, 2017, Routledge) met een analyse van de bredere veiligheidsagenda in 22 Europese grootsteden. Ze voerde ook onderzoek uit naar het toezicht op politie, stedelijk geweld en etiologie en beleid omtrent radicalisatie. Interessegebieden voor onderzoek zijn de sociologie van controle op publieke plaatsen in grootsteden, criminaliteit en ordehandhaving, sociologie van politie en plural policing. Recentelijk publiceerde ze diverse internationale artikelen over radicalisering en het beleidsmatige antwoord daarop. Ze doceerde gedurende meer dan 20 jaar ‘maatschappelijk beleid’ aan de Belgische Politieacademie.

Elke Devroe is hoofdredacteur van het Belgisch-Nederlands tijdschrift ‘Cahiers Politiestudies’ (Uitgeverij Van Gompel-Svacina).

Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap. De 204 publicaties op haar naam illustreren haar expertise in de vakgebieden politie, radicalisering, criminaliteit en overlast in steden en justitie (openbaar ministerie).