Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Dr. Lore Colaert

Lore Colaert (°1985) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en Groningen. Ze legde zich toe op hoe samenlevingen omgaan met een gewelddadig verleden. In maart 2015 werd ze aan de Universiteit Gent doctor in de geschiedenis met een proefschrift over herinneringspolitiek in Spanje. Hiervoor verrichtte ze veldwerk bij opgravingen van massagraven van de Spaanse Burgeroorlog. Ze vertaalde dit onderzoek in academische publicaties, publiekslezingen, documentaires en bijdragen in diverse media. Sinds oktober 2015 werkt ze als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen de cluster ‘omgaan met conflict & geweld in de samenleving’ focust ze op radicalisering.