Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Amélie Verfaillie

Amélie Verfaillie (°1988) behaalde masters in de Geschiedenis (2010) en in de Rechten (2014) aan de Universiteit van Gent. Vervolgens was ze verbonden aan het Ghent Legal History Institute en het Human Rights Centre aan de Universiteit van Gent, waar ze momenteel de verdediging van haar doctoraat in de Rechten voorbereidt (gepland op 27 september 2019), getiteld “Breaker of chains, diplomat of change? Amnesty International’s diplomacy at the United Nations (1961-mid-80s)”, met als promotoren Professor Dirk Heirbaut en Professor Eva Brems.

Sinds augustus 2019 werkt ze in het Vredesinstituut aan een literatuurstudie om de huidige tendensen in het vredesonderzoek in kaart te brengen. Vervolgens zal ze ook een internationaal congres organiseren om de belangrijkste spelers in het vredesonderzoek in Europa te laten reflecteren over de toekomst van het vredesonderzoek.