Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Uitgedaagd door de geschiedenis. De Ijzertoren anno 2017

M. Van Alstein (2017), ‘Uitgedaagd door de geschiedenis. De IJzertoren anno 2017’, Wetenschappelijke tijdingen over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, 76(2), p. 172- 190